Veolia vesiteknologia

HSY näyttää suuntaa: Rejektivesien käsittely tukee 90 % typpireduktion saavuttamista

Typenpoiston vaatimukset ovat iso haaste monelle jätevedenpuhdistamolle. Kunnallisen jätevedenpuhdistamon kokonaistyppikuormasta jopa viidennes voi tulla laitoksen rejektivesistä, joita syntyy, kun mädättämön jälkeen lietettä käsitellään puristamalla tai linkoamalla. Samanlaista hyvin typpipitoista vettä syntyy monilla biokaasulaitoksilla.

Pohjoismaiden suurimmalla puhdistamolla Helsingin Viikinmäessä mädättämön rejektivesien typpeä on vuodesta 2016 poistettu Veolian biologisella anammox-bakteeriin perustuvalla ANITA™ Mox -kantoaineprosessilla. Tästä pilottihankkeesta voi lukea lisää täältä.

Espoon Blominmäen uusi jätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön 2022
Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamo korvaa vuonna 2022 nykyisen Suomenojan puhdistamon. Veolia Water Technologies toimittaa puhdistamolle rejektivesien ANITA™ Mox -käsittelyprosessin lisäksi Biostyr-jälkidenitrifikaation sekä kiekkosuodatuksen fosforinpistoon Kuva: HSY:n kuvapankki, Suomen Ilmakuva Oy

ANITA™ Mox töihin myös Espoon Blominmäessä

Viikinmäessä puhdistetaan tehokkaasti jo 800 000 asukkaan ja alueen teollisuuden jätevedet. Jätevedenpuhdistamon biokaasulaitoksessa lietteestä tuotetaan mädättämällä sähköä ja lämpöä puhdistamon omiin tarpeisiin. Mädätyksen jälkeinen lämmin ja typpipitoinen rejektivesi sopii hyvin ANITA™ Mox -prosessin typpeä poistavalle anammox-bakteerille.

Viikinmäen biokaasulaitoksen mädättämön rejektivesien käsittelyssä tämä prosessi on toiminut luotettavasti ja kestänyt hyvin myös näiden vesien suuria kiintoainepitoisuuksien vaihteluja. Biologinen prosessi vaatii tosin jatkuvaa seurantaa.

Koska kokemukset menetelmän toimintavarmuudesta ovat jopa ylittäneet tavoitteet, anammox-bakteerit pannaan töihin myös Espoon Blominmäen uudella jätevedenpuhdistamolla. Blominmäen laitos korvaa 2022 nykyisen Suomenojan puhdistamon, jonka kapasiteetti ei enää riitä kasvavan asukasmäärän tarpeisiin.

HSY Marina Graan
– Omistaja on asettanut meille kovat tonnimääräiset puhdistustavoitteet, joiden saavuttaminen on tärkeää näin sensitiivisen alueen vesiensuojelulle, HSY:n jätevedenpuhdistuksen tuotantoyksikön päällikkö Marina Graan toteaa. Kuva: Veolia Water Technologies Suomi

– Vuonna 2022 valmistuvasta Blominmäen puhdistamosta tulee puhdistusprosessiltaan vielä uudenaikaisempi ja tehokkaampi. Tavoitteena on lähtökohtaisesti erittäin energiatehokas ja kokonaistaloudellinen prosessi, kuvaa uuden prosessin suunnittelua Helsingin seudun ympäristöpalveluiden HSY:n jätevedenpuhdistuksen tuotantoyksikön päällikkö Marina Graan.

Blominmäen puhdistusprosessi on pääosin vastaava kuin Viikinmäessä, missä aktiivilieteprosessin ja jälkidenitrifikaatiosuodatuksen yhdistelmä on osoittautunut tehokkaaksi ja toimivaksi.

– Blominmäen laitokselle tulee lisäksi fosforia poistava jälkisaostus, johon voidaan myös ohjata biologisen prosessin ohitusvesiä. Energian tuotto ja tehokas lämmön talteenotto ja hyödyntäminen ovat olleet alusta asti kiinteä osa suunnittelua, Graan kertoo.

Säästöjä ilmastuksesta, metanolista ja tilantarpeesta

Anammox-bakteeriin perustuvien typenpoiston sovellusten erikoispiirteenä on niiden tarvitseman ilmastusenergian paljon pienempi määrä kuin vastaavassa nitrifikaatio-denitrifikaatioprosessissa. Prosessi ei myöskään tarvitse lisähiilenä käytettyä kallista ja ilmastonäkökulmasta kuormittavaa metanolia, toteaa kehityspäällikkö Pauli Hyvärinen Veolia Water Technologiesilta.

– Prosessi vaatii selvästi vähemmän energiaa tai kemikaaleja verrattuna perinteiseen typenpoistoon, mikä vähentää kustannuksia. Investointi maksaa olosuhteista riippuen itsensä takaisin noin kolmessa vuodessa, Hyvärinen arvioi.

HSY:n Marina Graanin mukaan kemiallisesti ja biologisesti monimutkaisen prosessin ymmärryksen kasvattaminen on kuitenkin haastavaa. Siihen on tarvittu sekä prosessitoimittajan koulutus että oma yrityksen ja erehdyksen kautta oppiminen.

– Biologia on elävä prosessi. Vaikka suunnittelu olisi samanlainen, se toimii eri paikoissa eri tavalla ja riippuu siitä, miten ilmastus on toteutettu. Alun säätöhaasteiden jälkeen täällä on koettu, että se on yllättävänkin robusti, Graan sanoo.

Rejektivesien erilliskäsittelyn ansiosta kaikkea typpeä ei tarvitse poistaa pääpuhdistusprosessissa. Näin ilmastusilmaa, metanolia ja alkalointikemikaalia tarvitaan vähemmän, mikä pienentää kokonaisuuden ympäristö- ja ilmastojalanjälkeä.

Maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen hyvä typpireduktio

Viikinmäen puhdistamolla on käytössä myös Veolian Biostyr-jälkidenitrifkaatiosuodatus. Pääkaupunkiseudun jätevesien fosforista pystytäänkin poistamaan yli 96 prosenttia ja typestä yli 90 prosenttia, mikä ylittää EU:n vaatimusten mukaisen ympäristöluvan edellytykset.

– Maailmanlaajuisestikin yli 90 prosentin typpireduktio on poikkeuksellisen hyvä, Marina Graan huomauttaa.

Blominmäen jätevedenpuhdistamo rakennetaan kallion sisään.
Blominmäessä kallioluolaan toteutettavassa Veolia Water Technologiesin ANITA™ Mox -prosessissa hidaskasvuinen bakteerimassa sidostaan kantoaineeseen, joten pitkään kasvatettu bakteerikanta ei pääse häviämään prosessista. Tilantarvekin on pienempi kuin perinteisellä typenpoistolla. Kuva: Veolia Water Technologies Suomi

Blominmäessä kallion sisään sijoitetussa puhdistamossa käsitellään alkuvaiheessa noin 400 000 asukkaan ja myöhemmin jopa puolen miljoonan asukkaan jätevedet. Kalliopuhdistamo on pitkäikäinen ja laajennusvaraa on aina miljoonan asukkaan tarpeisiin. Blominmäen puhdistamon suunnittelussa on haluttu jättää mahdollisuus tulevaisuuden laajentamiseen vielä erityyppisellä prosessilla.

– Vietimme vasta Viikinmäen 25-vuotispäivää ja lähdimme seuraavalle 25-vuotiskaudelle. Tulevaisuudessa meillä on käytössä monia uusia menetelmiä, joiden joukosta valitaan kulloinkin tarkoitukseen sopivin, Marina Graan sanoo.

Lisätietoja Blominmäen puhdistamosta hsy.fi/blominmäki

  • Tavoitteena on, että jätevedenpuhdistus ja lietteen käsittely siirtyvät Suomenojalta Blominmäkeen vuoden 2022 aikana.
  • Valmistuttuaan puhdistamo käsittelee 400 000 asukkaan jätevedet Espoosta ja Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta sekä Länsi-Vantaalta.
  • Vuoteen 2040 mennessä uuden puhdistamon läpi arvioidaan virtaavan päivittäin 150 000 kuutiometriä jätevettä.
  • Asukaskohtainen ravinnekuormitus Itämereen vähenee nykyisestä.
  • Puhdistustavoitteet – yli 96 % jäteveden sisältämästä fosforista ja orgaanisesta aineesta sekä yli 90 % typestä – ovat tiukemmat kuin EU:n vaatimukset ja HELCOM:n (Helsinki Commission) suositukset.
  • Veolia Water Technologies toimittaa puhdistamolle myös Biostyr-jälkidenitrifikaation sekä kiekkosuodatuksen fosforinpistoon  ´
  • Projektijohtourakoitsija YIT, lisätietoja täältä

Lue lisää

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: