Veolia vesiteknologia

Tiukka lupavaatimus fosforin poistosta ratkaistiin Kauhajoella kiekkosuodatuksella

Kauhajoen Vesihuolto Oy:n alueella asuu vain noin 7 500 asukasta, mutta jätevedenpuhdistamon puhdistuskapasiteetti vastaa noin 30 000 asukasta. Eron selittää alueella toimiva Atrian suuri nautateurastamo, jolta tulee puhdistamoon vaativaa teollisuusjätettä.

Haasteen puhdistamolle tuo tiukan lupavaatimuksen mukainen fosforin poisto jo valmiiksi laimeasta vedestä. Teurastamojätteessä on runsaasti orgaanista kuormaa, kuten verta ja rasvaa.

“Atrian teurastamo on alueen ainoa merkittävä teollisuuslaitos. Pienemmillä yrityksillä ei ole toimintaamme näkyvää merkitystä. Vuosittainen virtaama laitoksellemme on runsas miljoona kuutiota. Päivästä riippuen kuormitus saattaa olla hyvinkin suurta, joskus BOD-kuormaa voi tulla jopa 3 000 kiloa päivässä”, kertoo Kauhajoen Vesihuollon toimitusjohtaja Pekka Mäkinen.

Kauhajoelle hankittiin ensimmäisenä Suomessa 1990-luvulla Veolian Biostyr-suodatinlaitos. Sitä täydennettiin vuonna 2006 uudella suodatuslaitoksella, jossa rakennettiin nitrifikaatiosuodattimien perään uudet lupaehdot täyttävät denitrifikaatiosuodattimet. Tällä tehostettiin kokonaistypen poistoa. Uusimpana hankintana laitoksella on kiekkosuodatin tehostamassa fosforin poistoa.

Epätasainen vesikuorma puhdistamon haasteena

Atrian teurastamo ei toimi yöllä eikä viikonloppuisin, ja siksi myös puhdistamon kuorma painottuu tiettyihin aikoihin. Yöllä myös asutuksen kuorma on vähäistä.

“Kuorma tulee viidessä päivässä, kello 6-23 välillä, viikonloppuisin ei paljonkaan. Atrialla teurastetaan yhdessä vuorossa, mutta toiminta jatkuu iltaan asti, ja sitten alkavat pesut, jotka tuottavat paljon vettä puhdistamolle”, Mäkinen kertoo.

Kuorman epätasaisuutta aiheuttaa myös se, että eläimiä tuodaan eri kellonaikoihin ja kuljetusten jälkeen pestään autot. Kuormaa tasataan tasausaltaan avulla. Epätasaisuuteen on totuttu ja sen kanssa on opittu elämään.

Atrialla on oma ympäristölupa esikäsittelyyn ja jätevesiä kemikalisoidaan voimakkaasti muun muassa lisäämällä veteen rautaa. Puhdistamolle tulevassa vedessä on fosforia vain 1-3 milligrammaa litrassa.

Prosenttiperusteinen puhdistus haasteellista

Kauhajoen jätevedenpuhdistamon varsinaisen puhdistusprosessin kannalta laimea vesi on haaste: lupaehtojen mukaan fosforista pitää poistaa 95 prosenttia. Kun pitoisuudetovat jo tulevassa vedessä pieniä, prosenttiperusteinen puhdistus on vaikeaa. Hydrotechin kiekkosuodatin hankittiin tähän tarpeeseen viime vuonna.

“Kiekkosuodatin otettiin käyttöön syksyllä. Nyt koeajetaan kemikaalimääriä, polymeerejä ja rautakemikaaleja. Kiekkosuodatukselle saadaan kiintoainetta, BOD-kuormaa ja fosforia pois ja varmistetaan, että päästään lupaehtoihin”, Mäkinen kertoo.

“Kiekkosuodatin on meille ehdottomasti tarpeellinen. Meidän ei ole vaikea päästä lupaehtojen mukaiseen fosforin milligrammamäärään, mutta 95 prosentin puhdistukseen on haasteellista päästä erityisesti silloin, kun seassa on vuotovesiä. Lähtevässä vedessä fosforia ei näillä arvoilla saa olla käytännössä ollenkaan. Sekä tammi- että helmikuussa pääsimme 0,12 milligrammaan litrassa.”

Kiekkosuodatin on kompakti ja referenssit hyvät

Hankintavaiheessa Kauhajoella vertailtiin kiekkosuodatustoimittajia. Helsingin Viikinmäestä saadut hyvät pilotointitulokset jälkidenitfrikaatiosta tulevien vesien kiekkosuodatuksesta vaikuttivat hankintaan, samoin Blominmäen päätös seurata Viikinmäen esimerkkiä. Molemmissa laitoksissa käsitellään vastaavanlaisia vesiä kuin Kauhajoella.

Kiekkosuodatin sijoitettiin Kauhajoella vedenpuhdistamon nykyisiin tiloihin, joten lisärakentamista ei tarvittu.

“Kiekkosuodatuksen etu on, että se mahtuu pieneen tilaan. Emme rakentaneet uutta tilaa. Siinä säästettiin oleellisesti ja se ratkaisi investoinnin. Kompaktin laitteen avulla pääsemme kuitenkin hyvään tulokseen”, Mäkinen painottaa.

“Rakentamisessa oli haasteellista, että kemiallisen saostuksen ja flokkauksen altaat saatiin oikean kokoisiksi. Laite on täydessä käytössä tämän kevään aikana, kun saamme viimeiset säädöt tehtyä. Tällä ratkaisulla päästään pitkälle tulevaisuuteen.”

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: