Veolia vesiteknologia

Vedenkäsittelyn teknologiajohtaja Aquaflow Oy 30 vuotta

Toimitusjohtaja Seppo Wallinmaa Aquaflow web MR 250319
Oikea-aikaiset panostukset metsäteollisuuden prosessivesien tertiäärikäsittelyyn mahdollistivat Aquaflowlle maailmanmarkkinajohtajuuden 2015, kertoo toimitusjohtaja Seppo Wallinmaa. Kuva: Mauri Ratilainen

Metsäteollisuuden vedenkäsittelyn globaali teknologiajohtaja ja kansainvälisen teknologiajätin edustaja muillakin aloilla Suomessa juhlii huhtikuun alussa tasavuosia Savonlinnassa. Ensimmäiset uusimman kvartääritekniikan pilotoinnit on tehty.  Tavoitteena on minimoida kemikaalien käyttöä teollisuuden sivuvirtoja hyödyntämällä.

Suomalainen Aquaflow Oy on globaalin Veolia-konsernin paikallisyksikkö, joka on saavuttanut maailmanlaajuisesti johtavan aseman metsäteollisuuden jäteveden ja lietteenkäsittelyn teknologiajohtajana.

Tuore organisaatiomuutos on vahvistanut asiantuntijayrityksen toiseksi päätoimialaksi teollisuuden ja kuntien prosessi- ja jätevedenkäsittelyn. Yrityksellä on vahva asema myös laboratorioiden ja välinehuollon vedenkäsittelyssä.

Aquaflow Oy:n perustamisen kolmikymmenvuotispäivää juhlitaan 1.4.2019.  

Maailmanmarkkinajohtaja isojen tehtaiden luokassa

Yrityksen juuret ovat Savonlinnassa, jonne on vuosikymmenten kuluessa keskittynyt metsäteollisuuden jäteveden ja lietteenkäsittelyn noin 30 hengen osaamiskeskus. Siellä kehitetään ja myydään Aquaflown omaa teknologiaa sellu- ja paperiteollisuudelle maailmanlaajuisesti.

– Aquaflow on maailmalla markkinajohtaja isojen tehtaiden luokassa. 2015 meillä oli sadan prosentin markkinaosuus voitettuamme maailman kaikki kolme suurta selluteollisuuden puhdistamohanketta, Äänekosken lisäksi Chilessä ja Brasiliassa, toimitusjohtaja Seppo Wallinmaa toteaa.

Globaalin konsernin teknologiaa Suomen oloihin

Veolian hankittua Aquaflown omistukseensa 2001 yritys on edustanut myös globaalin teknologiakonsernin tuotteita Suomen markkinoilla. Veolialla on maailmanlaajuisesti noin 350 patentoitua tai suojattua tuotetta tai tuoteryhmää, joista Suomessa on käytössä noin 50.  

Veolia Water Technologies Suomi toimittaa teknologiaa sekä omien toimitustensa huoltopalvelua ultrapuhtaasta vedestä kunnalliseen jätevedenkäsittelyyn.

– Insinööritoimistona toimitamme laitteita ja ratkaisuja yksittäisistä laitetoimituksista laajoihin laitosratkaisuihin, ja varmistamme niihin liittyvät asennus- ja huoltopalvelut. Palvelemme asiakkaitamme omien toimitustemme koko elinkaaren ajan myös tehokkaalla huollolla ja kunnossapidolla. Huolehdimme varaosista, remonttipalveluista ja järjestelmäpäivityksistä, Wallinmaa kertoo.

Veolia Water Technologies Suomi laajentaa parhaillaan logistiikkakeskustaan Naantalissa ja vahvistaa kenttäorganisaatiotaan uudella huoltopäälliköllä.

– Mitä enemmän meillä on asennettua laitekantaa, sitä enemmän tarvitaan kunnossapitoa, Wallinmaa sanoo.

Pilot-kokeilla tietoa asiakkaan todellisista prosesseista

Veolia tarjoaa niin räätälöityjä kuin standardiratkaisuja etenkin lääke-, elintarvike- ja kemianteollisuudelle, voimalaitoksille sekä laboratorioille. Laitteistovalikoima on varsin kattava kummallakin liiketoiminta-alueella.

– Yksittäin, erikseen ja yhdistelminä laitteista saadaan vedenpuhdistukseen kokonaisuuksia, joista kerätään tietoa asiakkaan tiloissa ja olosuhteissa. Tyypillisiä ovatkin eri sovellutusten pilot-kokeet, missä ratkaisujen toimivuus tulee todentaa ennen kuin aletaan keskustella varsinaisesta kaupasta, Wallinmaa jatkaa.

Parhaillaankin tehdään haitta-aineiden poistoon liittyviä pilot-kokeita Veolian omalla laitteistolla. Yhdessä Veolian verkoston kanssa pilotoidaan myös suomalaisten kaivosten jätevesiä uusilla lupaehtojen edellyttämillä menetelmillä.

Vientimenestyksen taustalla tiukentuneet päästöehdot

Nykyiselle Aquaflowlle alkoi kertyä erikoisosaamista jo 1960-luvulla, jolloin yritys toimi osana Ensoa. Tuolloin omistajalla oli ulkomainen lisenssi selkeyttimiin, joilla jätevedestä erotettiin kiinteä aines. Kun lietettä kuivatettiin, kuitua ja muuta kiintoainetta piti jatkojalostaa.

Enson aikana kehitetty suotonauhapuristin menestyi 1960- ja 1970-luvuilla niin hyvin, että 1970-luvun alussa Enso käynnisti vientitoimintaa myymällä hyvään maineeseen päässeitä lietepuristimia myös Ruotsiin.

– 1980-luvun puolivälissä Suomessa tulivat voimaan tuolloin maailman tiukimmat sellu- ja paperiteollisuuden päästöehdot. Saostaminen ei enää riittänyt ja liukoisen aineen poistamiseksi otettiin biologia avuksi, Wallinmaa selvittää.

Aktiivilieteprosessia oli käytetty kunnallisessa jätevedenkäsittelyssä jo vuosikymmeniä, mutta teollisuudessa käsiteltävän veden lämpötila, ravinnetasapaino ja happamuus olivat erilaisia. Haasteena oli luoda sopivat olosuhteet aktiiviliteprosessin toiminnalle.

– Mekaanisen käsittelyn täydentäminen biologisella sekundäärikäsittelyllä muodostui buumiksi 1980- ja 1990-luvuilla, kun Suomen tehtaat pääsääntöisesti kävivät läpi tämän vaiheen.

– Kiitos suomalaisten konsulttitoimistojen  ja Aquaflown uuden omistajan, Ahlströmin, kansainvälistyimme ja jalkauduimme niin Aasiaan kuin Pohjois-Amerikkaan, Wallinmaa kertaa ratkaisevia kehitysvaiheita.

Merkittävät panostukset tutkimukseen ja kehitykseen

Seppo Wallinmaa luonnehtii nykyistä Aquaflowta vahvaksi brändiksi ja referenssiksi, jonka kaikki metsäalan isot korporaatiot tuntevat. Hyvä maine mahdollistaa pääsyn siihen joukkoon, josta teknologiatoimittajia valitaan, kun suuria hankkeita suunnitellaan.

– Jatkuvasti on kehitettävä uutta ja oltava parempi kuin kilpailijat. Noin miljoonan investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen parin kolmen vuoden aikana ovat tässä kokoluokassa tuntuvia panostuksia, Wallinmaa huomauttaa.

Juuri oikea-aikaiset panostukset metsäteollisuuden prosessivesien tertiäärikäsittelyyn yhdessä silloisen Tekesin ja yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen kanssa mahdollistivat Aquaflowlle markkinajohtajuuden 2015.  

Nyt kun metsäteollisuuden prosessivesien käsittelyn tertiääritekniikka on kehitetty optimiinsa, edelleen kasvavat ympäristövaatimukset edellyttävät seuraavan vaiheen ns. kvartääritekniikkaa. Sitä on kehitetty yhteistyössä Aquaflown omien asiantuntijoiden ja Veolia-konsernin globaalin tutkimus- ja tuotekehitysorganisaation kanssa.   

– Savonlinnassa on fiksuja kavereita ja Veoliassa loistavat resurssit ja avuliaita ihmisiä. Kvartäärikäsittelyn ensimmäiset pilot-kokeet on jo tehty ja ensimmäinen esisuunnittelu myyty Pohjois-Eurooppaan, Wallinmaa myhäilee.

Kohti metsäteollisuuden kemikaalivapaata jätevedenkäsittelyä

Tutkimusyhteistyötä tehdään jatkuvasti Suomessa ja maailmalla toimivien metsäyhtiöiden kanssa. Wallinmaan mukaan kehitystyö tukee biojalostamojen konseptia, jossa teollisuuden sivuainevirroista saadaan jatkuvasti uusia tuotteita eri aloille.

– Onhan merkittävää, että esimerkiksi Äänekoskella energiaa saadaan puusta eikä fossiilisia polttoaineita enää tarvita. Kunhan vielä päästään sivuainevirtoja hyödyntämällä vähentämään kemikaalien käytttöä, ei olla kaukana Veolian “Resourcing the World” -ajattelusta, Wallinmaa innostuu.

– Se merkitsee myös todella monialaista prosessi-insinöörin toimenkuvaa. Aquaflow on hyvä koulu nuorelle insinöörille. Kun tekee meillä töitä 5–10 vuotta, kelpaa melkein minne tahansa.

 

Veolia Water Technologies, Aquaflown henkilöstö juhlii tasavuosiaan Olavinlinnassa. Juhlaan odotetaan myös Veolia Water Technologiesin johtoa Ranskasta. Savonlinnassa on merkkipäivänä myös yhteistyökumppaneille avoimet ovet. Naantalin logistiikkakeskuksen valmistuttua järjestetään sielläkin avointen ovien tilaisuus.

 

 

Veolia Water Technologies, Aquaflow Oy
Perustettu 1.4.1989
Veolian omistukseen 2001
Liikevaihto viime vuosina 13–15 M€
Henkilöstö noin 40
Toimipisteet Savonlinna, Helsinki ja Naantali
Toimitusjohtaja vuodesta 2004 DI Seppo Wallinmaa


Metsäteollisuuden vedenkäsittelyn tekniikat
Mekaaninen selkeytys: 1940–
Sekundäärikäsittely: Aktiivilieteprosessi 1970–
Tertiäärikäsittely, kemiallista saostusta ja kiintoaineen erotusta: 1985–
Kvartäärikäsittely, jäljellä olevien jäteveden haitta-aineiden poistamista eri menetelmin: 2019–

 

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: