Veolia vesiteknologia

Konttiin mahtuva Actiflo-laitteisto puhdistaa lääkeainejäämiä jätevedestä

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY on mukana tutkimushankkeessa, jossa testataan lääkeainejäämien puhdistusta jätevedestä aktiivihiilen avulla.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla Helsingissä testataan syksyn aikana eri menetelmiä aktiivihiilen erottamiseen jätevedestä. Hankkeessa hyödynnetään ensimmäistä kertaa konttiin rakennettua siirrettävää Mini Actiflo –yksikköä, jonka Veolia hankki vuokra- ja pilotointikäyttöön syyskuussa.

Mini Actiflo jäteveden puhdistus Veolia HSY Viikinmäki
Veolian Jonatan Hassel ja Pauli Hyvärinen sekä HSY:n Maija Vilpanen kontin sisällä olevan Actiflo-yksikön vieressä.

Erilaisten menetelmien testaaminen orgaanisten haitta-aineiden poistamiseksi jätevedestä on tällä hetkellä pinnalla oleva asia. Nykyiset menetelmät eivät poista kaikkia haitta-aineita tehokkaasti. Uusia menetelmiä halutaan tutkia ennakkoon, ennen kuin haitta-aineille mahdollisesti asetetaan poistovaatimuksia.

Lääkeaineiden ja hormonien määrästä jätevedessä ollaan syystäkin huolissaan, sillä ne voivat olla hyvin pieninäkin pitoisuuksina haitallisia päästessään hajoamattomana mereen. Monet lääkeaineista eivät hajoa biologisesti tai hajoavat hyvin hitaasti.

Miten lääkeaineita sitonut aktiivihiili saadaan talteen jätevedestä?

Jauhemaisen aktiivihiilen tiedetään keräävän itseensä tehokkaasti lääkeaineita, mutta sen käytössä haasteena on hiilen erottaminen ja talteenotto vedestä puhdistuksen jälkeen.

Parhaillaan HSY testaa mikrohiekalla tehostetun laskeutuksen Actiflo-prosessia Veolian ActifloⓇ Carb –pilotlaitteiston avulla. Käytännössä se tarkoittaa, että kiintoainetta ja liuenneita aineita ensin saostetaan kemiallisesti, sen jälkeen syntyneet partikkelit sidotaan prosessissa kiertävään mikrohiekkaan ja lopuksi laskeutetaan selkeytysosassa. Mikrohiekan avulla pulverimainen aktiivihiili saadaan laskeutettua pienessä tilassa. Kiintoainepartikkelit ja loppuun kulunut aktiivihiili poistetaan prosessista.

– Perinteisesti kiintoaineen erotus vaatii paljon tilaa ja suuria laskeutusaltaita. Actiflo taas on erittäin kompakti yksikkö. Mikrohiekka toimi laboratoriomittakaavassa yllättävänkin hyvin, ja sen testaamista jatketaan nyt pilottimittakaavassa, projektityöntekijä Maija Vilpanen HSY:stä kertoo.

Samassa hankkeessa HSY tutkii tehostetun laskeutuksen lisäksi myös Veolian kiekkosuodatinten käyttöä aktiivihiilen poistoon.

– Aktiivihiilen käyttö on yksinkertainen ja turvallinen tapa poistaa lääkejäämiä jätevedestä, sillä hiilessä ei ole mitään haitallista. Se sopii myös täydentämään muita tekniikoita, joissa saattaa muodostua hajoamistuotteita. Kaikilla menetelmillä on omat puolensa, mutta minusta tämä on hyvä lähtökohta sille, miten lääkeaineiden poistumista voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti tehostaa, Vilpanen totesi juuri koeajojen alkamisen alla lokakuussa.

Varsinaisten koeajojen Viikinmäessä on suunniteltu sijoittuvan neljän viikon ajanjaksolle. Sen jälkeen laitteisto vapautuu muidenkin halukkaiden vuokrattavaksi.

Mini Actiflo Pauli Hyvärinen
Pauli Hyvärinen tutkii polymeerin laatua.

Sopii myös maku- ja hajuhaittojen poistoon juomavedestä

HSY:n Viikinmäessä testaama aktiivihiilen puhdistuskäsittely on vain yksi niistä mahdollisuuksista, joihin Mini Actiflota voi käyttää. Sama prosessi käy myös juomavesissä maun ja hajun poistoon. Veolian kehitys- ja markkinointipäällikkö Pauli Hyvärinen korostaa, että Actiflo-tekniikka soveltuu käytännössä kaikkeen, niin juoma- ja jätevesilaitoksille kuin erilaisille teollisuuden prosessivesillekin.

– Tässä kyseisessä sovelluksessa laitteisto on tehty niin joustavaksi, että sillä pystyy testaamaan kaikenlaisten vesien puhdistamista, kaivosvesistä aina juomaveteen saakka, Hyvärinen muistuttaa.

Aktiivihiiliprosessilla laitteella voidaan käsitellä 5 kuutiota vettä tunnissa, muussa käytössä maksimissaan 15 kuutiota tunnissa. Viikinmäen puhdistamon kokonaisvirtaamat ovat suuria, keskimäärin 270 000 kuutiota päivässä.

– Vesimäärä, jota tässä käsitellään, on siihen verrattuna hyvin pieni, mutta testitarkoituksiin kokoluokka on kuitenkin edustava, Vilpanen sanoo.

HSY:n suunnittelemissa koeajoissa vaihdellaan hiililaatuja, kemikaaleja ja asetuksia, jotta nähtäisiin, miten hyvin tekniikka sopii Viikinmäen tarpeisiin. Koeajojen kannalta on eduksi että prosessissa on lyhyt viipymä: kaikki neste vaihtuu uusiksi jopa 15 minuutissa ilman ylimenoaikaa.

Mini Actiflo kontti Viikinmäki
Konttiin mahtuva Mini Actiflo -laitteisto Viikinmäen jätevedenpuhdistamon tiloissa.

Mini Actiflo -laitteisto mahtuu kokonaisuudessaan 40-jalkaiseen eli 12-metriseen ISO-konttiin ja kulkee näppärästi konttirekalla. Vaikka laite on periaatteessa saatavissa nopeasti käyttöön, Pauli Hyvärinen neuvoo vuokraajaa sopimaan kuljetuksista hyvissä ajoin.

– Valmisteluja tarvitaan molemmissa päissä, ja resurssien varaaminen kannattaa miettiä ajoissa.

 

 

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: