Veolia vesiteknologia

Mikä ihmeen Actiflo?

Kemiallisen vedenkäsittelyn Actiflo-prosessi sekoitetaan helposti yrityksemme nimeen Aquaflow, ja se kääntyy myös joskus näiden yhdistelmään Actiflow’ksi. Oikea nimitys tälle Veolia Water Technologiesin vedenkäsittelytekniikalle on siis Actiflo.

Actiflo-prosessia on kehitetty edelleen, ja siitä on esitelty monia sovelluksia erilaisiin veden puhdistustarpeisiin. Mielenkiintoisimmat näistä uusista sovelluksista ovat veden pehmennys ja aktiivihiilen käyttö.

Mutta katsotaanpa aluksi Actiflo’n perustekniikkaa, joka mahdollistaa kemiallisen vedenkäsittelyn tehokkaasti, ja niin pienessä tilassa, että lähimainkaan samaan ei mikään muu selkeytykseen tai flotaatioon perustuva tekniikka yllä. Actiflo’ssa on siis kemialliseen saostukseen ja flokin eli kiintoainepartikkelien muodostamiseen tarkoitetut reaktorit ennen selkeytysprosessia. Menetelmän erikoisuus on kiintoainepartikkeleihin “istutettava” kivi. Tämä kivi on oikeastaan mikrohiekkaa, mutta juuri sen verran painava, että flokki eli kiintoainepartikkeli laskeutuu seuraavassa vaiheessa olevan selkeytyksen pohjalle erittäin nopeasti – “menee pohjaan kuin kivi”.

MULTIFLO Duo
Halkileikkaus Actiflo-prosessista; ensin koagulointiosa, sitten flokkaus ja lopuksi selkeytys

Selkeytysosan pohjalta hiekkalieteseos kerätään ja pumpataan hydrosykloniin, missä liete ja hiekka erotetaan. Liete ohjataan edelleen käsittelyyn ja mikrohiekka palautetaan Actiflo-prosessiin.

Actiflo on käytössä monissa eri vedenpuhdistuksen vaiheissa: puhdasvesisovelluksissa, juomavesilaitoksilla ja teollisuuden raakavesilaitoksilla, jätevesisovelluksissa kunnallisessa tertiääri- ja ohitusvesienkäsittelyssä esimerkiksi Hangossa ja Turussa sekä erilaisissa teollisuuden jätevesisovelluksissa, kuten raskasmetallien talteenotossa Bolidenilla Harjavallassa ja Kevitsan kaivoksella.

Actiflo 100 m3/h lähtövalmiina Kevitsan laitokselta

 

 

 

 

Aktiivihiilikäsittely puhdistaa vettä monipuolisesti

Mutta mitä uutta on sitten saatavilla? Actiflo-prosessia voidaan käyttää veden pehmennykseen. Tässä ideana on, että hiekan lisäksi kierrätetään kalkkia. Pehmennyksen ja alkaliniteetin laskun lisäksi prosessissa poistetaan haitallisia aineita, kuten piioksideja, raskasmetalleja, fluorideja ja fosforia sekä kiintoainetta ja orgaanisia aineita. Referensseinä on niin juomavesilaitoksia kuin ratkaisuja teollisuuden tarpeisiinkin.

Ehkä mielenkiintoisin uusi sovellus on kuitenkin aktiivihiilen käyttö Actiflo-prosessissa. Kuten arvata voi, tässä sovelluksessa kiertää hiekan lisäksi pulverimainen aktiivihiili. Aktiivihiilikäsittelyä käytetään juomavesilaitoksissa poistamassa hajua ja makua aiheuttavia epäpuhtauksia sekä torjunta-aineita ja muita vaikeasti poistettavia aineita. Jätevedenkäsittelyssä Actiflo-prosessin aktiivihiilisovellusta voi käyttää mikropollutanttien ja haitta-aineiden poistoon. Teollisuuden jätevesissä on usein vaikeasti hajoavaa COD:tä, jonka poistossa voidaan myös käyttää aktiivihiiltä Actiflo’lla.

Me Veolia Water Technologies Suomen yksikössä olemme viime aikoina panostaneet Actiflo-tekniikan uuteen tulemiseen meidän markkinoillamme. Hankimme vuokra- ja pilotointikäyttöön siirrettävän Actiflo-yksikön, jota on menestyksekkäästi käytetty Bolidenin Kevitsan kaivoksella. Laitteella tehdään myös pilotointitestaus pintavesilaitoksen humuksen poistovaiheeseen. Laite on vuokrattavissa pitkiin ja lyhyempiin vedenkäsittelytarpeisiin.

Olemassa olevan 100 m3/h yksikön lisäksi olemme hankkineet konttiin rakennetun Mini Actiflo –yksikön, jonka kapasiteetti on 4-12 m3/h sovelluksesta riippuen. Tämä laite on pääsääntöisesti tarkoitettu pilotointiin ja sillä voidaan testata normaalien juomavesi-, jätevesi- ja prosessivesisovellusten lisäksi pehmennystä ja aktiivihiilikäsittelyä.

Tulevaisuudessa Suomessa toimii varmasti useita Actiflo-yksiköitä. Toivottavasti niitä käytetään myös juoma- ja raakaveden valmistusprosesseissa. Jäteveden ja raskasmetallien talteenottoprosesseissa niitä jo on.

Lisätietoja Actiflo-prosesseista

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: