Veolia vesiteknologia

Huolletut laitteet toimivat kuten pitää

Veden laatu on useissa toiminnoissa, kuten sairaalalaboratorioissa, ratkaisevan tärkeää. Erilaiset laboratoriot käyttävät eri laatuista vettä, ja monilla laitoksilla on jopa kansainväliset laatuvaatimukset veden puhtaudelle, ja usein niitä myös seurataan ja valvotaan. Välinehuollossa ja laboratorioissa veden ominaisuuksilla, kuten bakteerimäärillä ja lämpötilalla, on vaikutusta myös käytettävien laitteiden toimintoihin ja luotettavuuteen.

Hyvin toimivat ja huolletut laitteet takaavat turvallisen ja katkeamattoman toiminnan. Määräaikaishuolloissa kuluvat osat tarkastetaan ja vaihdetaan säännöllisesti ja veden laatua tarkkaillaan. Sekä huolloista että laitteiden kalibroinnista annetaan huoltoraportti ja kalibrointitodistus, joilla voi osoittaa myös viranomaisille, että laitteet ovat vaatimusten mukaiset.

Sairaalalaboratorion puhdistuslaitteiden häiriö voi vaikuttaa näytteiden luotettavuuteen

Esimerkiksi sairaalalaboratorioissa häiriö puhdistuslaitteistoissa voi aiheuttaa mikrobiologista kasvua. Silloin näytteet eivät välttämättä ole luotettavia, ja jos laitteita ei huolleta säännöllisesti, kasvu voi saastuttaa myös laitteen. Puhdistetun veden käyttäjän tulisikin määritellä omat käyttäjävaatimuksensa mahdollisimman tarkasti ja suunnitella vedenpuhdistuslaitteiden huolto-ohjelmat niiden mukaisiksi.

Monet laboratoriot toimivat vain arkipäivisin, mutta terveydenhuollon päivystyslaboratoriot 24/7. Jokaisessa toimipisteessä laitteiden tulee toimia luotettavasti, ja huoltotoimet ja vikakorjaukset tulee minimoida. On kuitenkin selvää, että esimerkiksi päivystys-laboratorioissa laitteiden toimivuus on kaikkein kriittisintä.

Ennakoi laboratoriolaitteiden huollot

Laitteiden poistaminen käytöstä korjausten ajaksi tulee usein yllättäen ja aiheuttaa häiriöitä toimintaan. Määräaikaishuollot taas voidaan ajoittaa mahdollisimman vähän häiritsevään aikaan. Huollossa pystytään usein myös ennakoimaan jonkin osan rikkoutuminen ja vaihtamaan se ajoissa.

Vedenpuhdistuslaitteiden valmistajat määrittelevät suuntaa-antavia aikatauluja tietyille huoltotoimille ja kulutustarvikkeiden vaihdoille. Todelliset  huoltovälit muodostuvat laitteiden käyttöasteesta sekä käytettävän syöttöveden laadusta.

Korjaustyöt ovat yleensä myös kalliimpia kuin säännöllinen huolto. Säästöjen hakeminen huollosta vuositasolla voi siis aiheuttaa moninkertaiset kustannukset ongelmien syntyessä. Laitteen toimittajilla on paras osaaminen myös laitteiden huollossa ja alkuperäisissä varaosissa, ja valmistaja on kouluttanut meidät myös huoltoon ja korjauksiin.

 

Sairaalalaboratorioissa huollot tilataan melko säännöllisesti. Kustannuspaineet näkyvät kuitenkin yliopistojen ja koulujen laboratorioiden huolloissa ja varaosien myynnissä. Kätevintä ja kustannustehokkainta asiakkaalle on huoltosopimuksen tekeminen jo laitehankinnan yhteydessä, sillä sopimukseen sisältyy alennuksia sekä tarvikehinnoista että matkakustannuksista. Huoltoväli on laboratorioiden vesienpuhdistuslaitteissa tyypillisesti vuosi, joissakin laitteissa vain puoli vuotta. Huoltosopimusasiakkaiden huolto on myös hyvin ennakoitavissa. Akuuttitarpeessa on vaikea luvata nopeaa aikataulua.

Suodatin on vedenpuhdistuslaitteiden olennainen ja kuluva osa

Kuluvin osa puhdistuslaitteissa on suodatin, jonka vaihtaminen ei ole kallista tai hankalaa. Suodatin on kuitenkin olennainen osa vedenpuhdistuksen toimivuutta, ja sen heikko toiminta voi vahingoittaa koko laitteistoa. Jos suodatin ei toimi oikein, ei laitekaan toimi niin kuin pitäisi. Suodattimien varassa ovat sekä puhtaan veden virtaus että viemäriin menevän veden virtaus.

Usein laboratorioissa ihmetellään, miksi suodattimet pitää vaihtaa säännöllisesti, vaikka laitteesta tulee hyvää vettä. Sitä ei kuitenkaan voi tietää ilman luotettavia mittauksia. Osa asiakkaistamme pitääkin itse kirjaa veden laadusta ja tuottaa samalla arvokasta tietoa huoltoihin ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Huoltomies saa silloin ajantasaista tietoa, milloin laatu on heikentynyt ja onko asiakas tehnyt silloin toiminnassaan muutoksia. Tehokas valvonta edellyttää, että laitteen vastuuhenkilöstä on sovittu.

Laboratorioiden analyyseissä näytteiden tilavuudet ovat yhä pienempiä kuten tutkittavat pitoisuudetkin. Puhdistetun veden laatu on erittäin  tärkeä osa luotettavaa analytiikkaa. Jotta laboratorio voi tuottaa laadukasta ja toistettavaa seurantatietoa, vedenpuhdistuslaitteet on huollettava säännöllisesti.

Puhdasvesijärjestelmän huolto on hyvä ottaa huomioon jo järjestelmän hankintavaiheessa. Niin järjestelmä kuin sen ylläpitokin tulee mitoittaa sen käyttötarpeisiin ja -vaatimuksiin.

Kun huolto suunnitellaan saman tien, laitteisto pysyy kunnossa ja turvallisena, ja sen käyttöikä kasvaa.

Mikko Leino
Service Engineer, Veolia Water Technologies Finland

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: