Veolia vesiteknologia

Sairaalahygienia vaatii ultrapuhdasta vettä

Sairaalahygieniassa välinehuollot ovat aivan avainasemassa. Silti käyttäjät eivät aina tiedosta, miten suuri merkitys puhdistetulla vedellä on. Sairaaloiden välinehuollossa ja laboratoriossa tarvitaan ultrapuhdasta vettä mahdollisine kiertovesijärjestelmineen. Näihin liittyy monia tärkeitä näkökohtia, jotka on syytä ottaa huomioon, jotta turvallisuus voidaan varmistaa kaikissa tilanteissa.

Vaikka talousvesi Suomessa on varsin hyvälaatuista, sen laatu ei riitä esimerkiksi instrumenttien viimeisiin huuhteluihin. Talousveden laatuun vaikuttavat muun muassa vuodenajan vaihtelu, kiinteistön putkiston kunto ja mahdolliset jakelukatkot sekä sijainti kunnan jakeluverkostossa ja mahdolliset huoltotyöt. Lisäksi kiinteistöjen sisällä on eroja niin putkiston kunnossa kuin veden käyttömäärissä. Moni myös muistaa, että kylmä talous- ja juomavesi on laadultaan parempaa kuin kuumavesilinjasta tuleva vesi.

Veden laatua seurattava käyttöpisteissä

Ei riitä, että veden laatua tarkkaillaan vain vesilaitoksella. On seurattava säännöllisesti myös käyttöpisteeseen tulevan veden laatua, kuten veden johtokykyä, bakteerimääriä, lämpötilaa ja painetta, sillä näillä ominaisuuksilla voi olla vaikutusta välinehuolloissa ja laboratorioissa käytettävien laitteiden toimintoihin.

Talousveden epäpuhtaudet, kuten rauta, kalkki ja pesuainejäämät tarttuvat instrumenttien pintaan ja muodostavat ajan mittaan bakteereille suotuisaa kasvualustaa. Lisäksi lämpö ja desinfiointiaineet saattavat jäykistää taipuisia tutkimusvälineitä ja lyhentää niiden käyttöikää. Talousveden laadulla onkin huomattava vaikutus käyttökustannuksiin niin välinehuolloissa kuin laboratioissa. Hyvällä, tasalaatuisella vedellä vettä käyttävien laitteiden huoltovälit pitenevät ja toimintavarmuus paranee.

Useimmat leikkausinstrumentit kestävät esimerkiksi höyrysteriloinnin, mutta endoskooppien maksimilämpötila voi olla vain 60 astetta. Ne on steriloitava kemikaaleilla, minkä jälkeen ne huuhdellaan huolellisesti puhdistetulla vedellä. Niiden pesukoneille onkin asetettu kansainvälisten standardien mukaisia vaatimuksia.  

CENTRA keskitetty vedenpuhdistuslaite
ELGA LabWater: Keskitetyt CENTRA-vedenpuhdistuslaitteet laboratorion, sairaalan, terveyskeskuksen tai hammashoitolan välinehuoltoihin säästävät tilaa.

Kun tarvitset erityispuhdasta vettä

Kansainväliset vesistandardit määrittelevät puhtaan veden laatua niin terveydenhuollossa kuin tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä eri teollisuudenalojen sovelluksissa. Puhdistetun veden käyttösovelluksia on runsaasti.

Vedenpuhdistustekniikoita on niin ikään useita. Niitä ovat esimerkiksi tislaus, esisuodattimet, vedenpehmentäjät, ioninvaihtajat, käänteisosmoosi sekä bakteerisuodattimet, ultrasuodattimet sekä UV-hapetus eli hapettaminen ultaviolettivalolla.

Puhdasvesijärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava tarkoin huomioon käyttäjävaatimukset ja puhdistetun veden kulutus. Liian suuri vedentuotto saattaa johtaa liian pitkään varastointiin, mistä seuraa laatuongelmia.

Laitetoimittajat osaavat kertoa toimittamiensa laitteiden vaatimukset veden laadulle. Terveydenhuollon välinehuolloissa käytettävät höyrysterilaattorit esimerkiksi saattavat edellyttää, että niiden käyttämä vesi täyttää standardin EN285 vaatimukset. Käänteisosmoosivettä käytetään usein pesukoneiden viimeisissä huuhteluissa. Tietyn puhdistustekniikan maininta käyttäjävaatimuksissa ei kuitenkaan riitä, vaan veden laadun tulee perustua mitattaviin suureisiin, kuten johtokykyyn, ominaisvastukseen tai bakteerimääriin.

Käyttäjävaatimuksissa vedenlaatua ei silti tule määritellä puhtaammaksi kuin mitä työskentely edellyttää. Joissakin sovelluksissa liian puhdas vesi voi olla jopa haitaksi. Myös taloudelliset seikat on syytä huomioida.

Kun vastaat puhdasvesijärjestelmän suunnittelusta tai toteutuksesta, muista:

  • vedenpuhdistuslaitteiston mitoitus vastaamaan puhdistetun veden keskimääräistä kulutusta ja tarvittavaa laatua
  • käyttäjävaatimukset – käänny laitetoimittajan puoleen selvittääksesi minkä laatuista vettä ne edellyttävät
  • puhdistustekniikan maininta ei riitä, vaan veden laadun tulee perustua mitattaviin suureisiin

Puhdasvesijärjestelmä tulee suunnitella ja toteuttaa siten että se täyttää käyttäjien todelliset vaatimukset. Nämä asiat on tarkennettava  jo tarjouspyyntövaiheessa, jotta eri toimittajien tarjoukset olisivat helposti vertailtavissa ja hankintapäätös olisi mahdollisimman helppo ja yksiselitteinen.

Reijo Heikkinen

Lue lisää:

%d bloggaajaa tykkää tästä: