Veolia vesiteknologia

MBBR-tekniikka on mainettaan parempi

Mielestäni on kummallista, että Suomessa käytännöllisesti katsoen kaikki jätevedenpuhdistamot perustuvat aktiivilieteprosessiin eli prosessiin missä bakteerit ja mikro-organismit ovat vapaana lietteenä reaktorialtaissa. Samojen ilmasto-olosuhteiden kanssa painivilla norjalaisilla taas lähes kaikki puhdistamot perustuvat MBBR-kantoaineprosessiin.

Molemmilla tekniikoilla on hyvät puolensa ja varmasti olisi tapauskohtaisesti järkevintä avoimesti miettiä, kumpi tekniikka kuhunkin kohteeseen on sopivin.

MBBR eli ”Moving Bed Bio Reactor” on jäteveden biologinen puhdistusprosessi, jossa altaassa on veteen vapaasti sekoittuneena pieniä muovikappaleita (ks. otsikkokuva). Näihin kantoaineisiin kiinnittyvät veden epäpuhtauksia syövät bakteerit ja mikro-organismit.

Varsinkaan kunnallisessa vedenkäsittelyssä tähän tekniikkaan perustuvia jätevedenpuhdistamoja on Suomessa tuskin lainkaan. Teollisuudessa MBBR-puhdistamoja on jonkin verran ja muutamalla kunnallisella laitoksella tekniikkaa on hyödynnetty elintarviketeollisuuden jätevesien esikäsittelyssä ns. BOD-leikkurina.

Miksi MBBR-puhdistamoita ei juurikaan ole Suomessa?

Muutamalla kunnallisella laitoksella MBBR-tekniikkaa on kokeiltu, mutta kokemukset ovat olleet erittäin huonoja:

  • ”Pampulat karkasivat ja niitä löytyi kaupungintalon portailta asti.”
  • ”Ihan hyvin toimi, kunnes altaat tulvivat pihalle.”
  • ”Ei voi toimia koska kantoaineet pakkautuvat ja kaatavat reaktorien väliset seinät.”

MBBR-tekniikan kanssa on siis tehty virheitä, jotka ovat johtaneet ongelmiin sitä kokeilleilla puhdistamoilla ja edelleen koko prosessin maineen menetykseen. Eräälläkin laitoksella todettiin kantoainetekniikan tulevan kaupunkiin ”vain kuolleen ruumiini yli”.

Biologisen prosessin mitoitusperiaatteet aktiivilietteellä ja kantoaineella eroavat jonkin verran toisistaan. Vaikka Suomessa on paljon asiantuntemusta aktiivilietelaitoksen prosessimitoituksesta, MBBR-mitoituksesta sitä ei ole niinkään ollut. MBBR-prosessia ei myöskään käsitellä ns. ”Rillin raamatussa” (RIL 124-2 Vesihuolto).

Käsittääkseni tehdyt virheet eivät kuitenkaan ole liittyneet prosessin mitoitukseen, vaan osaamattomuuteen teknisten ratkaisujen käytännön suunnittelussa.

Rukan jätevedenpuhdistamo toteutettuna MBBR-kantoaineprosessilla
Rukan MBBR-prosessin kiintoaineen erotus flotaatiolla

Toivottavasti saamme nyt Kuusamossa Rukalla käyttöönotetun jätevedenpuhdistamon myötä uutta näkökulmaa MBBR-laitosten toimivuudesta. Se on Suomen ensimmäinen kunnallinen MBBR-puhdistamo ja osoittaa, että tekniikan huono maine on aika unohtaa, sillä sitä ei ole ansainnut.

Pauli Hyvärinen

%d bloggaajaa tykkää tästä: